Fotograf: Erik Edgren (Flickr)
Mitt namn är Erik Edgren och jag är född under sommaren 1985. Jag bor i en tätort strax utanför Karlstad i Värmlands län, tillsammans med mina katter, My (12 år) och Maja (8 år). 28 år efter min födelse, blev jag diagnoserad med Aspergers syndrom och uppmärksamhetsstörning.